Walce

Maszyną, bez której funkcjonowanie budownictwa byłoby dość skomplikowane, jest tak zwany walec. Jak sama nazwa wskazuje, walec służy właśnie do walcowania. Można nim także zagęszczać grunt w czasie robót ziemnych bądź też zagęszczać masy nawierzchniowe przy budowie dróg. Maszyny tego typu stosuje się już od około 250 lat. Pierwsze urządzenia działały przy pomocy koni, które ciągnęły wykonane z kamienia konstrukcje. Od 1860 roku zaczęły pojawiać się maszyny napędzane za pomocą pary.

Dopiero później zaczęto produkować walce drogowe z napędem hydrostatycznym, dzięki którym stało się możliwe zagęszczanie asfaltów. Walce drogowe dzielą się na rodzaje, takie jak: samojezdne, samoprzyczepne oraz walce wibracyjne. Ostatnie z wymienionych maszyn oddziałują jednocześnie statyczne i dynamicznie oraz powodują drgania o częstości do 50 Hz. Istnieją także walce statyczne. Ten rodzaj maszyn oddziałuje własną masą na niewielkich głębokościach. Używa się ich głównie do prac wykończeniowych w robotach drogowych.

Hale o konstrukcji stalowej Śląsk