Źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych

Instalacja paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Istnieją różne możliwości sfinansowania takiej inwestycji. W niektórych przypadkach można uzyskać spore dofinansowanie z różnych programów rządowych oraz unijnych. Jednym z modeli finansowania są rządowe dopłaty do kredytów na zakup lub budowę domu energooszczędnego. Dopłaty te realizowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i polegają na częściowej spłacie kredytu.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest uzyskanie wymaganego standardu energetycznego. Dodatkowo w ramach funduszów poszczególnych województw, istnieją regionalne sposoby finansowania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udziela dotacji w wysokości 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej. Ten sam w województwie opolskim pozwala na dofinansowanie 30% całego przedsięwzięcia. Program województwa pomorskiego o nazwie „Słoneczne Pomorze” może sfinansować do 50% instalacji solarnej w domu jednorodzinnym.

http://ewpa.pl/